Huisregels

Deze huisregels hebben tot doel dit prikbord een veilig en aangenaam discussieplatform te laten zijn voor alle bezoekers.

Dus:

•Niet schelden of bedreigen - niet op het prikbord maar ook niet per e-mail aan een bezoeker.

•Geen pornografisch materiaal of links daarnaar.

•Geen racistische uitlatingen of links daarnaar.

•Geen schokkend materiaal of links daarnaar.

•Geen links naar illegale zaken als warez, mp3's, simlocks en dergelijke.

•Geen reclame (spammen).

•Niet crossposten (hetzelfde bericht op meer prikborden plaatsen).

•Geen berichten die niets met het onderwerp van dit prikbord te maken hebben.

•Felle en heftige discussies zijn toegestaan, zo lang je een ieder in zijn/haar waarde laat.

•Probeer je op dit prikbord te gedragen zoals je doet wanneer je iemand in het echt ontmoet.

•Respecteer andere bezoekers. Bezoekers van alle leeftijden en niveaus doen mee aan de discussies op dit prikbord. Het is toegestaan om adressen van websites (URL's) in je bericht op te nemen. Indien je echter naar websites linkt die wettelijke grenzen en/of de grenzen van het fatsoen overschrijden, wordt je bericht verwijderd.

•Van berichten die strafbare feiten bevatten, wordt aangifte gedaan bij de politie.

•Door gebruik te maken van dit prikbord verklaar je je bekend en akkoord met deze huisregels.

Privacy

Bij deelname aan discussies is het invullen van een e-mailadres verplicht. Je kunt ervoor kiezen om de functie “E-mailadres verstoppen” te gebruiken. Je e-mailadres is dan niet zichtbaar voor andere bezoekers.

Startpagina BV noch de beheerder van dit prikbord zal je e-mailadres en/of je IP-adres publiceren of op enige andere wijze aan derden ter beschikking stellen tenzij Startpagina BV en/of de beheerder daartoe op wettelijke grond worden verplicht. Het laatste punt van bovenstaande huisregels is zo'n wettelijke grond.

Misbruik

Als je je niet aan deze huisregels houdt kan de beheerder je berichten wijzigen of verwijderen. Bij herhaaldelijk misbruik kan de beheerder je op de zwarte lijst plaatsen. Je kunt dan niet meer deelnemen aan discussies.

Van berichten die strafbare feiten bevatten, wordt aangifte gedaan bij de politie.

We adviseren je zeer dringend aangifte te doen bij de politie indien je naar aanleiding van berichten op dit prikbord wordt gestalkt en/of bedreigd.

Disclaimer

Berichten op dit prikbord vertegenwoordigen de mening van de afzender. Dat een bericht op het prikbord staat wil dan ook niet zeggen dat de inhoud ervan de mening vertegenwoordigt van en/of de instemming heeft van Startpagina BV en/of de beheerder van dit prikbord.

Startpagina BV noch de beheerder van dit prikbord kan op welke wijze ook aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de geplaatste berichten. Startpagina BV en de beheerder van dit prikbord behouden zich het recht voor om gebruikers zonder opgaaf van redenen te weigeren of om berichten te wijzigen of te verwijderen.

Startpagina BV behoudt zich het recht voor om de huisregels op elk moment te kunnen wijzigen.